Tin Tức Việt Tân

A - 85NAB

27/06/2019 14:31

  • A-85AB là dòng máy quấn đai tự động in - line thích hợp lắp đặt trong dây chuyền sản xuất với công suất cao.
  • Bàn máy với 4 dây belt tải, phù hợp tải gói hàng nhẹ, dễ rơi ngã. Tốc độ băng tải điều chỉnh bằng inverter

  • Chỉnh độ căng dây trên màn hình HMI
  • Máy điều khiển bằng PLC, màn hình HMI thân thiện dễ sử dụng, motor AC

  • Có thể đặt hàng với khung máy với nhiều kích thước khác, hoặc thêm bộ ép phía trên tùy nhu cầu sử dụng.