Tổng mức xuất siêu của Việt Nam sang thị trường các nước liên minh châu Âu (EU) trong 7 tháng năm 2021 lên con số 13,02 tỷ USD

28/09/2021 10:37
Với kết quả xuất siêu 2,03 tỷ USD trong tháng 7/2021, đã nâng tổng mức xuất siêu của Việt Nam sang thị trường các nước liên minh châu Âu (EU) trong 7 tháng năm 2021 lên con số 13,02 tỷ USD.
Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt 32,09 tỷ USD, tăng 17,42% so với cùng kỳ năm 2020.
Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) vừa công bố báo cáo tình hình xuất nhập khẩu một số mặt hàng chính sang các nước thành viên Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) trong tháng 7 và 7 tháng năm 2021.
Theo đó, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và thị trường EU tháng 7/2021 đạt 4,73 tỷ USD, tăng 1,41% so với tháng 6/2021 và tăng 13,03% so với tháng 7/2020.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và thị trường EU đạt 32,09 tỷ USD, tăng 17,42% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 8,56% tổng kim ngạch thương mại hai chiều của cả nước, giảm nhẹ so với tỷ trọng 9,54% trong 7 tháng năm 2020.
Tháng 7/2021, Việt Nam xuất siêu 2,03 tỷ USD sang thị trường EU, tăng 15,25% so với tháng 6/2021 và tăng 3,13% so với tháng 7/2020.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, Việt Nam xuất siêu 13,02 tỷ USD hàng hóa sang thị trường EU, tăng 15,75% so với mức xuất siêu của 7 tháng năm 2020 và bằng 57,73% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU.
Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang khối thị trường EU trong tháng 7/2021 đạt 3,38 tỷ USD, tăng 5,21% so với tháng 6/2021 và tăng 9,86% so với tháng 7/2020.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng7/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU đạt 22,55 tỷ USD, tăng 16,93% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 12,11% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, bị thu hẹp so với tỷ trọng 13,06% của 7 tháng đầu năm 2020.
Hàng hóa của Việt Nam được xuất khẩu đạt kim ngạch lớn nhất và tăng trưởng nhanh sang các thị trường thành viên EU là Hà Lan, Đức, Italia, Bỉ, với tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 20,06%; 18,65%; 9,84%; 9,03% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU.
Các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang thị trường EU trong 7 tháng năm 2021 là điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử, giày dép các loại, máy móc thiết bị phụ tùng, hàng dệt may.
Đáng chú ý, trong số 5 mặt hàng xuất khẩu đạt trị giá cao nhất thì chỉ có kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại giảm mạnh, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng còn lại tăng trưởng ở mức cao.
Trong tháng 7/2021, xuất khẩu sắt thép các loại của Việt Nam sang thị trường EU tiếp tục bứt phá mạnh, tăng 77,89% so với tháng 6/2021 và tăng 3.087% so với tháng 7/2020.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sắt thép đạt 841,25 triệu USD, tăng 828,6% so với 7 tháng năm 2020, bằng 3,73% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU, tăng mạnh so với tỷ trọng 0,47% của 7 tháng năm 2020.
Từ chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ khối thị trường EU trong tháng 7/2021 đạt 1,35 tỷ USD, giảm 6,98% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 21,81% so với tháng 7/2020.
Tính chung 7 tháng năm 2021, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ EU đạt 6,53 tỷ USD, tăng 18,58% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 5,05% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, thu hẹp so với tỷ trọng 5,79% trong 7 tháng năm 2020.
Hàng hóa của Việt Nam được nhập khẩu nhiều từ các thị trường thành viên Ai Len, Đức, Italia, Pháp, Hà Lan…
Các mặt hàng nhập khẩu chính từ EU trong 7 tháng năm 2021 là: máy móc thiết bị phụ tùng, dược phẩm, sản phẩm hóa chất, thức ăn gia súc, nguyên phụ liệu dệt may…
Trong tháng 7/2021, mặt hàng nhập khẩu từ EU tăng cao so với tháng 6/2021 và tháng 7/2020 là sản phẩm hóa chất, khi tăng tới 138,71% so với tháng 6/2021 và tăng 192,01% so với tháng 7/2020 đạt 118,05 triệu USD.

Email

Gọi ngay

English